Thiết kế nội thất căn hộ chung cư đẹp – Star Tower

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư đã và đang được sự quan tâm của rất nhiều người. Việc bố trí nội thất chung cư nhằm tạo ra sự hài hòa trong trang trí nội thất cũng như sự tinh tế trong mỗi vật dụng để tận dụng tối đa công năng sản phẩm và không gian của căn phòng.

I) Thiết kế nội thất căn hộ chung cư đẹp – Star Tower

1) Phòng khách:

Phòng khách là nơi sinh hoạt nhiều nhất, nên diên tích dành cho phòng này cũng được ưu tiên hơn:

Thiết kế căn hộ chung cư: Phòng khách là nơi sinh hoạt nhiều nhất, nên diên tích dành cho phòng này cũng được ưu tiên hơn:

Thiết kế căn hộ chung cư: Phòng khách là nơi sinh hoạt nhiều nhất, nên diên tích dành cho phòng này cũng được ưu tiên hơn:

 

2) Phòng bếp:

a) Màu đỏ:

Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

 

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

 

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

 

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

 

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

 

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

Thiết kế chung cư: Phòng bếp được thiết nổi bật với tone màu đỏ

b) Màu tím:

Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

Thiết kế chung cư: Màu tím tạo nên không gian lãng mạng cho 2 vợ chồng

 3) Phòng ngủ cho bếp:

Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

Thiết kế chung cư: Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

Thiết kế chung cư: Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

Thiết kế chung cư: Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

Thiết kế chung cư: Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

Thiết kế chung cư: Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

Thiết kế chung cư: Phòng ngủ cho bé với tone màu nổi, tạo sự năng động

 

4)  Toilet và Balcony

Toilet và Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Toilet cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Toilet cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Toilet cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Toilet cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Toilet cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Toilet cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng

Thiết kế chung cư: Balcony cũng được chau chuốt khá kỹ lưỡng